Rob over... schrijven

 

Rob is een laatbloeier. Hij wist nochtans van jongsaf aan dat hij boeken zou publiceren. Hij heeft altijd geschreven. Verha-len, gedichten, liedjesteksten, artikels in tijdschriftjes.
Twee leraars Nederlands zorgden voor de stimulans om te gaan schrijven.
Tot hiertoe heeft Rob meer verhalen weggegooid dan hij gepu-bliceerd heeft. Verschrikkelijk stom, natuurlijk.
Nadat hij een boek had gelezen van een bevriend jeugdschrij-ver, dacht hij: dat kan ik ook! Hij ging zitten nadenken. Hij ging nogmaals zitten en schreef. En zie!
De echte aanleiding om een verhaal naar Clavis te sturen was een tip van Sofie, zijn tienerdochter. Omdat ze zelf verzot was op Clavis-boeken vond ze dat haar vader het aan zichzelf verplicht was Clavis te contacteren. En zie alweer!
Omdat Rob vrij gemakkelijk een uitgeverij vond, kan hij het eigenlijk nog steeds niet geloven dat hij schrijver is. Dat zal duren tot er minstens 10 boeken van hem op de markt zijn.